Vocaal Ensemble Yadah

  • Home
  • Vocaal Ensemble Yadah

Vocaal Ensemble 'Yadah' is een enthousiast ensemble dat bestaat uit 15 muzikale dames met een ruime koorervaring, opgericht in 2018. Het repertoire is breed en bestaat uit psalmen,
geestelijke liederen, opwekking en licht klassiek.

Yadah is een Hebreeuwse naam en betekent lofprijzing. In de muziek die wij uitvoeren komen de facetten belijden, vergeving, dankzeggen en lofprijzing naar voren. Het is onze wens om zingend het evangelie uit te dragen.
De leden studeren thuis de muziek in en voorafgaand aan de concerten repeteren we enkele zaterdagochtenden van 9.45 uur tot 12.00 uur in basisschool ‘De Schakel’ te Nieuw-Lekkerland.

Soli Deo Gloria!

Wanneer u interesse heeft om mee te zingen in dit ensemble kunt u een email sturen naar vocaalensembleyadah@outlook.com 

Share our website