Over mij

Nico Stam is geboren in 1981 te Nieuw-lekkerland. Op 5-jarige leeftijd was de bank waar hij het liefst op zat de orgelbank. Zijn eerste orgellessen kreeg hij van Mw. A. Wilschut. Later studeerde hij bij Dhr. J. Reedeker orgel en piano. Vervolgens studeerde hij orgel bij Dhr. B. Wilschut.

Bij de Bond zangverenigingen gereformeerde gemeenten heeft hij koordirectie gestudeerd. Daar kreeg hij les van o.a. Patrick van der Linden en Mar van der Veer.Als dirigent is Nico verbonden aan Vocaal ensemble ‘Yadah’ uit Nieuw-lekkerland. Als 2e organist is hij verbonden aan mannenensemble ‘Ethan’ en als kerkorganist is hij verbonden aan de Hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland dorp, waar hij het Kam orgel uit 1853 bespeelt.
 
Hiernaast heeft Nico als gastorganist, pianist en dirigent medewerking verleend aan vele concerten in Nederland. Als begeleider heeft hij ook koorreizen naar o.a. Duitsland en Engeland gemaakt, waar hij onder andere het Rudolf von Beckerathorgel in de Wetzlarer Dom en het hoofdorgel in de All Saints Church te Maidstone bespeelde.
 
Muziek zegt meer dan 1000 woorden is een veelgehoorde uitspraak. Deze uitspraak onderschrijf ik van harte!
Naast Zijn Woord is muziek één van de mooiste gaven die God ons geschonken heeft. Hij bracht muziek tot bestaan met het doel om daarmee verhoogd en geëerd te worden in aanbidding.
 
In de bijbel nemen muziek en zang een belangrijke plaats in. We lezen van de inwijding van de tempel die koning Salomo gebouwd heeft. De zang en muziek was erop gericht om God te aanbidden. Hier lezen we ook hoe God reageert op deze aanbidding: Hij vervulde de tempel met Zichzelf!
Daarom is het zo belangrijk om met elkaar bezig te zijn met muziek. Waar gezongen wordt tot eer van Hem wil Hij Zijn zegen geven!
 
Soli Deo Gloria

Share our website